Welcome, visitor! [ Register | Login

 

CAMBODIAN VISA ONLINE – NEW ZEALAND New Zealand Government ETA Visa

4 NEW ZEALAND VISA

Description

“Business Name : CAMBODIAN VISA ONLINE – NEW ZEALAND New Zealand Government ETA Visa – NZeTA Visitor Visa Online Application – Visa за Нова Зеландия онлайн – Официална виза за правителството на Нова Зеландия – NZETA

Address : 17, Adriana Budevska Str., Sofia 1463, Bulgaria

Phone : +359 2 980 93 21

Електронният орган за пътуване за Нова Зеландия NZETA е електронно разрешение за пътуване за жители на страни с безвизов режим. Изпратената NZeTA е създадена през 2019 г. Тази виза работи точно като входна виза. NZeTA или премахването на визите е задължително за всички пристигащи пътници, влизащи в Нова Зеландия: Жителите на всяка от 60-те държави, в които е отменена визите, могат да идват със самолетна обиколка. Граждани на 191 страни могат да дойдат с круизен кораб. Electronic Travel Authority New Zealand е толкова проста, че можете да я попълните изцяло в интернет и да получите eVisa по имейл. NZETA позволява на квалифицирани граждани да пресичат границата на Нова Зеландия с цел туризъм, бизнес или пътуване, без да се налага да се налага да стоите на опашката или да чакате паспорта да бъде подпечатан. Не са необходими пощенски разходи или куриер до която и да е държавна служба, за да получите ETA за Нова Зеландия.Визата за Нова Зеландия има следните изисквания, уверете се, че паспортът има празна страница, така че имиграционният персонал да може да го подпечата на летището. Освен това вашият паспорт трябва да е валиден 6 месеца към момента на влизане в Нова Зеландия. Следните граждани имат право да кандидатстват за виза за Нова Зеландия онлайн или NZeTA, Люксембург, Франция, Кипър, Испания, Португалия, Ирландия, Полша, Швеция, Унгария, Австрия, България, Дания, Малта, Словения, Словакия, Латвия, Холандия, Чехия , граждани на Германия, Гърция, Естония, Румъния, Италия, Белгия, Хърватия, Обединеното кралство, Финландия и Литва. The Electronic Travel Authority for New Zealand NZETA is an electronic travel authorisation for residents of visa waiver countries. The NZeTA sent was established in the year 2019, this Visa works exactly like an entry visa. The NZeTA or visa waiver is mandatory for the all inbound travellers entering New Zealand: Residents of each of the 60 visa waiver countries can come by Airplane tourt. Citizens of 191 countries can come by cruise ship. Electronic Travel Authority New Zealand is so simple that you can complete it entirely on the internet, and receive eVisa by email. NZETA permits qualified citizens to cross the border of New Zealand for the tourism, business, or travel purposes without going through the problem of standing in the queue or waiting for the passport to be stamped. No postage or courier to any government office is required to obtain New Zealand ETA. It is presently a mandatory requirement for visa waiver national, as well as cruise ship travelers of all countries. Even the Permanent Residents of Australia are required the NZ ETA. Qualified citizens can apply through the straightforward New Zealand Electronic Travel Authority application on the web for tourism, business visit or transit to another country from Auckland International Airport. Applicants are expected to fill in the New Zealand Electronic Travel Authority application form with individual and identification details. New Zealand Visa has the following requirements, ensure passport has blank page so that immigration staff can stamp it on the airport. Also, your passport should be valid for 6 months at the time of entry in New Zealand. The following citizens are eligible to apply for New Zealand Visa Online or NZeTA, Luxembourg, France, Cyprus, Spain, Portugal, Ireland, Poland, Sweden, Hungary, Austria, Bulgaria, Denmark, Malta, Slovenia, Slovakia, Latvia, Netherlands, Czech,

No Tags

30 total views, 1 today

  

Listing ID: 4676650b99bd3ffd

Report problem

Processing your request, Please wait....

Sponsored Links

Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!