Prif Swyddfa Mewnfudo Fisa swyddogol yr Unol Daleithiau

State NOTTINGHAM
Country United Kingdom
131 Views

USA  Official Government Immigration Visa Application Online FROM UNITED KINGDOM – BRITISH CITIZENS –  Prif Swyddfa Mewnfudo Fisa swyddogol yr Unol Daleithiau

 

Mae\’r fisa electronig ar-lein yn caniatáu i deithwyr cymwys gael eu eVisa neu fisa yn hawdd i ymweld â\’r wlad at ddibenion twristiaeth, busnes, neu deithio i wlad arall.  Cais Visa Ar-lein yr Unol Daleithiau yw\’r dull a argymhellir gan y llywodraeth ar gyfer mynediad i\’r UD.  Mae\’n fecanwaith electronig sy\’n eich galluogi i fynd i mewn i\’r UD yn y ffordd gyflymaf a hawsaf.  Nid oes angen i chi ymweld â Llysgenhadaeth yr UD neu Gonswliaeth yr UD na chyflwyno\’ch pasbort.  Hefyd nid oes angen stamp corfforol arnoch ar y pasbort.  Gallwch gael yr eVisa trwy e-bost.  Dim ond 2 funud y mae\’n ei gymryd i lenwi\’r ffurflen ar-lein a chael y Visa electronig trwy e-bost.  Mae hwn yn fecanwaith ar-lein dibynadwy, sicr, diogel, syml y gellir ymddiried ynddo.  Sicrhewch Visa UDA trwy e-bost yn lle ymweld â llysgenhadaeth yr UD.  Mae ffurflen gais ar-lein fisa\’r UD ar gael i holl ddinasyddion UDA, ewrop, y DU, Awstralia, Seland Newydd a thrigolion Canada.  Cais ar-lein am fisa yr Unol Daleithiau, cais ar-lein am fisa yr Unol Daleithiau, cais am fisa yr Unol Daleithiau ar-lein, cais am fisa yr Unol Daleithiau ar-lein, evisa US, evisa yr Unol Daleithiau, fisa busnes yr Unol Daleithiau, fisa meddygol yr Unol Daleithiau, fisa twristiaid yr Unol Daleithiau, fisa Unol Daleithiau, fisa Unol Daleithiau, fisa ar-lein yr Unol Daleithiau, fisa Unol Daleithiau ar-lein, fisa i\’r Unol Daleithiau, fisa ar gyfer yr Unol Daleithiau, evisa yr Unol Daleithiau, evisa US, fisa busnes yr Unol Daleithiau, fisa twristiaid yr Unol Daleithiau, fisa meddygol yr Unol Daleithiau, canolfan ymgeisio am fisa yr Unol Daleithiau, fisa UDA ar gyfer dinasyddion Corea, fisa UDA o gorea.  fisa brys yr Unol Daleithiau, argyfwng fisa yr Unol Daleithiau.  Fisa\’r UD ar gyfer dinasyddion yr Almaen, fisa\’r Unol Daleithiau i ni ddinasyddion, fisa\’r UD ar gyfer dinasyddion canada, fisa\’r UD ar gyfer dinasyddion Seland Newydd, fisa\’r UD ar gyfer dinasyddion Awstralia.  Visa\’r UD ar gyfer Dinasyddion Andorra, Visa\’r UD ar gyfer Dinasyddion Anguilla, Visa\’r UD ar gyfer Dinasyddion Awstralia, Visa UDA ar gyfer Dinasyddion Awstria, Visa\’r UD ar gyfer Dinasyddion Bahamas, Visa\’r UD ar gyfer Dinasyddion Barbados, Fisa\’r UD ar gyfer Dinasyddion Gwlad Belg, Visa\’r UD ar gyfer Br.  Forwyn Is.  The online electronic visa allows eligible travellers can easily obtain their eVisa or Visa to visit the country for tourism, business purposes, or transit to another country. US Visa Online Application is the government recommended method of entry into US. It is an electronic mechanism which allows you to enter US in the quickest and easiest way. You do not need to visit US Embassy or US Consulate or submit your passport. Also you do not require a physical stamp on the passport. You can get the eVisa by email. It takes only 2 minutes to fill the form online and get the electronic Visa by email. This is reliable, secure, safe, simple and trusted online mechanism. Get US Visa by email instead of visiting US embassy. US visa online application form is available for all usa citizens, european, uk, australia, new zealand and canadian residents. US visa online application, US visa online application, US visa application online, US visa application online, evisa US, US evisa, US business visa, US medical visa, US tourist visa, US business visa, US tourist visa, US medical visa, US visa application centre, US visa for korean citizens, US visa from korea. urgent US visa, US visa emergency. US visa for german citizens, US visa for us citizens, US visa for canada citizens, US visa for new zealand citizens, US visa for australian citizens.  US Visa for  Andorra Citizens ,  US Visa for  Anguilla Citizens ,  US Visa for  Australia Citizens ,  US Visa for  Austria Citizens ,  US Visa for  Bahamas Citizens ,  US Visa for  Barbados Citizens ,  US Visa for  Belgium Citizens ,  US Visa for  Br. Virgin Is. Citizens , US Visa for  Malta Citizens ,  US Visa for  Mexico Citizens ,  US Visa for  Monaco Citizens ,  US Visa for  Montserrat Citizens ,  US Visa for  Netherlands Citizens ,  US Visa for  Spain Citizens ,  US Visa for  Sweden Citizens ,  US Visa for  Switzerland Citizens ,  US Visa for  Taiwan Citizens ,  US Visa for  British overseas Citizens ,  US Visa for  United Kingdom Citizens ,  US Visa for  Vatican City State.

Address : Strand, London WC2B 4LA, United Kingdom

Phone : +44 20 7379 4334

Email : [email protected]

Website : https://www.us-visa-online.org/cy/visa/

 

Owner / Official Contact Name :Robert Haas  Watson

 

Leave comment for this ad
Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!